Turistický nosič

Ponúkame na zapožičanie turistický nosič  Dromader Kangoo vhodný pre dieťa do 20 kg.

  • nosič je fyzicky dostupný v Bratislave, mestská časť Dúbravka
  • pre členov BajkerTeamu je bez poplatku (preberajúci musí byť členom aspoň 3 mesiace)
  • pre zapožičanie nás kontaktuj cez bajkerteam@gmail.com, alebo na našom facebooku BajkerTeam

 

cenník:

členovia BT
požičanie zdarma
záloha žiadna
– – – – – – –
nečlenovia
1 deň    5 €
víkend (pia-so-ne)  10 €
týždeň (7 dní)  25 €
záloha  50 €

Všeobecné podmienky
– Zapožičaná výstroj sa nestáva vlastníctvom preberajúceho.
– Preberajúci si zapožičiava výstroj na dobu určitú.
– Preberajúci je povinný vrátiť výstroj v čase a dátume stanovenom na zmluve o zapožičaní.
– Preberajúci prehlasuje, že zapožičanú výstroj si neponechá bez dozoru a v prípade odcudzenia uhradí škodu odovzdávajúcemu.
– Preberajúci svojim podpisom prehlasuje, že prebral výstroj v stave spôsobilom na užívanie a v rovnakom stave vráti zapožičanú výstroj odovzdávajúcemu.
– Preberajúci sa musí identifikovať právoplatným občianskym preukazom

Vrátenie
– Predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.
– Po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne Vám bude vrátená záloha.

Upozornenie
– Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň.
– Členom BajkerTeamu musí byť preberajúci minimálne 3 mesiace.
– V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.

 

 

Formulár na vypožičanie (download)