OZ BajkerTeam

Turistický klub BajkerTeam

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO: 52111741

Sídlo Prof. Hlaváča 1887/16, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Dátum vzniku: 10.12.2018

Predseda:

Ing. Pavol Béreš
spôsob konania:  samostatne

Podpredseda:

Ing. Matúš Lebeda
spôsob konania: zastupuje predsedu, ak ten nemôže vykonávať svoju funkciu, alebo ho tým predseda poverí