Program

 

      2020

 

7-9 august 2020         jazero Tisza / NP Hortobágy tour (HUN)            cykloturistika                INFO          tour DONE

11 október 2020         Tokaj day                                                             cykloturistika                INFO           zrušená